EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
62, Пылва, Эстония

...Maailmasõda katketas täelikult Eesti merenduse hoogsa arengu.Purjelaevastik oli sunnitud sadamais mädanema.Mitmete laevde ehitus jäi pooleli.Vene valiisus sulges tstviiilisikute laevade uputamisega merekitsusi ja väinu..See pani randlased raskesse olukorda.Näiteks hävitati Kihnus kõik 33 laeva,ka sõrrulaste ,,kartulii laevad'',,millega sõideti Riia vahet ja tulusaid kaubareise tehti,uputati.Läänemerel sõitsid laevad küll edasi ja teenisid häid prahihindu,kuid suurema osa neist lasid Saksa allveepaadid põhja.Näiteks uputati sõjatules paeaaegu kõik Pärnumaa aevad.Lootusus olukorras ruttasid reederid laeva müüma vaiismaalastele,,saades nende eest vene rublasid,mis paagi nulliks muutusid.Järgnenud revolutsioonitules jai Venemaa sadamatesse 14 aurulaeva ja 6 purjekat,mida enama kunagi tagasi ei saadud.Merendus on rahvusvaheiine ala.Nagu võiski karta,sai I maailmasõjas ja revolutsioonides majandusharudest kõige rohkem kannatada laevandus.Eesil jäi järele vaid 5o kaubalaeva kogumahutavusega16 995 brt.Kannatused  ja kaotused said aga allguseks uuele ajajärgule,millest vaid vähesed oskasid unistada.Seni oli valitesrnud Eesti pinnal vene võim,1918.aastal okupeeris meie alad Saksamaa,kes seejärel ise karidele sõitis.Nüüd avanes eestlastel võimalus hakata teoks tegema oma unistusi.

Mei ahtris on sinimustvage:Eesti Vabariigi väljakuulutamise ajal oli merendus I maailmasõja,revolutsioonii,okupatsiooni ja järgevate segaduste tõttu laostunud nagu kõik muudki majandusharud.Peaaegu kogu 1918.aasta okupeerrisid Eestit saksa väed.Meri oli täisohte-miine ja mitmete riikide sõjalaevu.Oma riik andid indu ja lootust kogu valdkonna kiireks taastamiseks ja arendamiseks.Kõigealt tuli siiski alustada oma riigi kaitsmisega.Esimesed mereväe üksused moodustati juba 28.veebruai 1918,kuid alanud saksa okupatsiooni tõttu ei jõutud organiseerida õigupoolest mingit merekaitset,puudusid nii söjalaevad kui ka väiksemad alused.Rannakatse korraldamiseni ei jõtutudki,sest okupatsiooni võim saatis 1918..aasta aprills eesti rahvusväeoasd laiali.Maa-ja merekaitse küsimus muuutus uuesti aktuaalseks 1918.aasta novenbris,mll Saksa väed valmistusid Eestist lahkuma.Merekaitset hakkas korraldama Katseliit.Taganevalt Saksa sõjaväelt saadi esimene relvastatud vahilaev Laine.

2 просмотров
 
Комментарии

Комментариев пока нет.
Будь первым - напиши свой комментарий.

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут